Saeda – Interculturele Hulpverlening

Saeda is een organisatie die zich ten doel stelt om nieuwkomers gezinnen te ondersteunen bij het vinden van een plekje in de Nederlandse samenleving. Hierbij probeert zij zoveel mogelijk in te spelen op taal en cultuur van het betreffende gezin.

 

Onze Diensten

Een cliënt die aanklopt bij Saeda ervaart dat hij/ zij daadwerkelijk een stap verder is geholpen, uit een impasse is gekomen en/of zelfstandig verder kan. De cliënt heeft weer vertrouwen dat er ook in Nederland ondersteuning is die hun cultuur begrijpt.

Om dit te bereiken werkt een team van jeugdprofessionals en maatschappelijk werkers met veelal zelf een migratie achtergrond hard aan dit resultaat. We geloven in eenvoudige en doeltreffende oplossingen. We kunnen hierbij putten uit een ruime ervaring en een grote gereedschapskist die slechts ingezet wordt ten behoeve van het resultaat.

Saeda is bekend met fijnmazige cultuurtypen. De inzet is dus geënt op het helpen van elkaar en daartoe moeten mensen met een andere culturele achtergrond worden gezien, begrepen en kunnen rekenen op professionals die hun taal en cultuur kennen om hen te helpen een brug te slaan. Saeda kent de verborgen krachten van mensen die van heinde en verre komen en weet deze in te zetten. Immigranten hebben tegenslag gekend en hebben dus veerkracht en aanpassingsvermogen geleerd. De kracht hebben zij zelf en wij wijzen hen de weg in een voor hen vreemd en onbekend land waar individualisme, eigen verantwoordelijkheid en bureaucratie een belangrijke rol speelt. Wij leren ze hier doorheen te kijken en hun kracht in te zetten om te participeren in deze maatschappij.

Onze Producten

Saeda werkt volgens de algemene richtlijnen jeugdhulp en hanteert een eigen meldcode conform de richtlijnen van Veilig Thuis. 
Saeda is actief in de provincie Zeeland, WBW, Hart van Brabant en ZHZ

Over Ons

Saeda is een initiatief van mensen met een migratie achtergrond. We hebben elkaar leren kennen in het sociaal maatschappelijk werkveld en signaleerden een tekort aan kennis van de problematiek van mensen met een migratie achtergrond. Door de handen ineen te slaan en de kennis en ervaring op het gebied van jeugd, maatschappelijk werk en ondernemen te combineren is dit initiatief ontstaan.

De initiatiefnemers verenigen decennia ervaring in de (jeugd-) zorg, het maatschappelijk werk, interculturele ervaring en ondernemerschap en willen dit ten goede laten komen aan gezinnen met een migratie achtergrond die moeite hebben hun plekje te vinden in het nieuwe Nederland.

Contact

Contactgegevens:

Email: info@saeda.nl

Telefoonnummer: 085 – 0606332

Adres: Hooilaan 1

Postcode: 4816EM

Plaats: Breda